Cookies & integritetspolicy

Vi använder cookies på vår hemsida för att ni ska få en så bra användarupplevelse som möjligt. En cookie är en liten textfil, som inte innehåller någon personlig information såsom till exempel din mailadress eller ditt namn, som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Det påverkar inte din dator på något sätt och anledningen till att vi sparar cookies är bland annat för att vi vill förenkla ditt användande av vår webbplats samt att vi mäter trafiken. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att vår hemsida inte kommer att fungera helt optimalt.

 

Exuviancekliniken integritetspolicy

HBS SWEDEN AB, org. Nr. 556760-4409 (”Exuviancekliniken”, ”Vi”, ”Vår”, etc.) respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Exuviancekliniken samlar in och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

HBS Sweden AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till bokning@exuviancekliniken.se

 

1. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du registrerar dig som kund i vårt bokningssystem, bokar en behandling, köper våra produkter, deltar på våra event eller vid andra kontakter med oss. Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. Allt för att du ska kunna få en så bra och anpassad service som möjligt utan att någon information eller personuppgift samlas in, lagras eller hanteras i onödan.

Följande avsnitt redogör för vilka personuppgifter som samlas in och behandlas av Exuviancekliniken samt för vilket ändamål, laglig grund och lagringsperiod:

Person- och kontaktinformation
När du gör en bokning eller efterfrågar information behöver du ge oss uppgifter som ditt namn, e-postadress och telefonnummer. När du första gången gör en bokning i kliniken, per telefon eller vårt bokningssystem online upprättas du som kund i vårt bokningssystem med namn, e-postadress och telefonnummer samt eventuella noteringar som du själv uppger eller skriver in vid eventuell bokning online. Vi erbjuder även att upprätta dig som kund vid produktköp om du önskar ha en kundprofil hos oss. Vi sparar normalt även eventuell ärenderelaterad korrespondens med dig.

Varför använder vi informationen?
Person- och kontaktinformation används för att administrera kundförhållandet. Det vill säga för att kontakta dig i anledning av bokningar eller frågor, för att göra uppföljningar, hantera reklamationer eller din anmälan till våra event etc. Ditt mobiltelefonnummer och e-postadress kan även användas för bokningsbekräftelser, avbokningar och påminnelser per SMS.

Om du är kund till oss, och har samtyckt till att prenumerera på vårt nyhetsbrev vid din registrering, så kommer vi att behandla din e-postadress i syfte att skicka ut nyhetsbrev. Nyhetsbreven innehåller en länk som du kan klicka på för att avregistrera dig från nyhetsbrevet. När du klickat på den länken upphör vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål (dvs du får inga fler nyhetsbrev). Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att bedriva kundvård och marknadsföring.

Din e-postadress kan även användas för att ge dig möjlighet att påverka våra tjänster och erbjudanden, t ex genom kundundersökningar. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och erbjudanden för att bli bättre.

Hur länge sparar vi informationen?
Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i tre år från att kundförhållandet är avslutat, dvs tre år från ditt sista köp eller hudvårdsbehandling. Kundförhållandet anses avslutat när behandling/köp är avslutat och eventuella uppföljningar är gjorda.

Andra personuppgifter

När du anlitar oss kan vi behöva få information om din hälsa. Det kan till exempel handla om uppgifter om eventuell sjukdom och läkemedel som kan ha betydelse för hudvårds-behandlingen som du bokat. Hälsouppgifter kan samlas in när du, muntligen eller skriftligen, berättar om dem för klinikens medarbetare som du kommer i kontakt med. Vid ditt första besök hos oss ber vi dig att fylla i ett kundkort och ge samtycke till att hälsouppgifterna som du eventuellt lämnat lagras i vårt bokningssystem. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Varför använder vi informationen?
Information om hudtillstånd, allergier, andra behandlingar, eventuell sjukdom och läkemedel noteras vid behov för att vi ska ge dig en skräddarsydd behandling samt minimera skador och problem. En del behandlingar, hudtillstånd, läkemedel och hudvårdspreparat gör huden extra känslig vilket är viktigt för behandlande hudterapeut att känna till. Genom att känna till andra behandlingar, tillstånd, läkemedel och preparat som har betydelse för huden kan vi anpassa behandlingarna så att du får det allra bästa resultatet. Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att bedriva kundvård.

Hur länge sparar vi informationen?
Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i tre år från att kundförhållandet är avslutat, dvs tre år från ditt sista köp eller hudvårdsbehandling. Kundförhållandet anses avslutat när behandling/köp avslutats och eventuella uppföljningar är gjorda.

Köpinformation

För att kunna ge dig en personligt anpassad service och upplevelse registrerar vi dina produktköp och genomförda behandlingar på din kundprofil i vårt bokningssystem när du upprättat dig som kund hos oss. Det går naturligtvis alltid bra att köpa hudvårdsprodukter utan att registrera sig som kund eller utan att köpet registreras på befintlig kundprofil om en sådan finnes.

Varför behandlar vi informationen?

Genom att dina produktköp registreras på din kundprofil kan vi ge dig en bättre service och upplevelse vid kommande köp.

Hur länge sparar vi informationen?
Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i tre år från att kundförhållandet är avslutat, dvs tre år från ditt sista köp eller hudvårdsbehandling. Kundförhållandet anses avslutat när behandling/köp avslutats och eventuella uppföljningar är gjorda.

Sociala medier
Exuviancekliniken förekommer på sociala medier via vårt konto på Instagram. Där kan du kommunicera med oss genom kommentars- och meddelandefunktioner. Du kan också tagga Exuviancekliniken i bilder och/eller använda vår hashtag #exuviancekliniken. Vi använder inte dina personuppgifter som du ger till oss (till exempel profilnamn, bilder eller uppgifter i meddelanden) i något annat system eller kanal än det aktuella mediet.
Om du taggar oss i ett foto eller delar information på vår profil har du lämnat samtycke till att fotot respektive informationen visas i vår profil på sätt som är brukligt i det aktuella mediet. Om mediet inte tillåter att du själv tar bort informationen men att vi kan göra detta så gör vi det på din begäran. Om du skickar oss ett meddelande genom sociala medier så svarar vi på det och lagrar det i det sociala mediet.

Särskilt om före- och efterbilder
För att visa vad en behandling kan uppnå kan vi vid behov använda oss av fotografier före och efter en hudvårdsbehandling. Du får då skriva på ett dokument där du godkänner detta samt att vi lagrar bilderna som längst i 3 månader efter sista fotograferingstillfället. Om vi eventuellt skulle önska använda bilder på dig till marknadsföring så får du skriva på ett särskilt dokument där du godkänner detta. Aktuella villkor och användningsområde framgår då av varje enskilt avtal.

Särskilt om kameraövervakning
I våra kliniker har vi kameraövervakning för personalens säkerhet och för att förebygga och utreda eventuella brott.Materialet används endast av säkerhetsansvarig vid misstanke om brott. Materialet sparas i två veckor och raderas därefter per automatik.

Annan insamling av personuppgifter
Exuviancekliniken samlar inte in några uppgifter om dig från någon annan källa än dig själv.

 

2. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Klinikens anställda har tillgång till dina personuppgifter med individuella inloggningar i bokningssystemet. Företag som vi anlitar för boknings- och kassasystem, samt nyhetsbrevutskick är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och inte i andra syften.

 

3. DINA UPPGIFTER BEHANDLAS INOM EU/EES

Exuviancekliniken kommer bara att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan att du informeras om överföringen kan ske lagligt och säkert.

 

4. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om och styra hur dina personuppgifter behandlas av Exuviancekliniken. Här nedanför följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

Rätt att få tillgång till och flytta din data
Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling, kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Rätt att rätta uppgifter
Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen (vilka uppgifter som behandlas på vilken laglig grund framgår ovan under rubriken ”Personuppgifter som behandlas”). Om du gör en invändning kommer vi att ta det i beaktande och göra en bedömning i det enskilda fallet.

Rätt att radera uppgifter och begränsning
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för (se vilket syfte respektive personuppgift samlas in för under rubriken ”Personuppgifter som behandlas”), eller om du anser att uppgifterna behandlas i strid med gällande lagstiftning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills oriktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.

Rätt att lämna klagomål
Du har rätt att kontakta och klaga hos tillsynsmyndigheten (för närvarande Datainspektionen med planerat namnbyte till Integritetsskyddsmyndigheten) om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

 

5. DU KAN ALLTID KONTAKTA OSS

Exuviancekliniken är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning, inbegripet dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till bokning@exuviancekliniken.se